14 februari 2024

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen van de baan, Eerste Kamer stemt wet weg

De afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen is voorlopig van de baan. De Eerste Kamer heeft dankzij de tegenstem van GroenLinks-PvdA het wetsvoorstel van demissionair Jetten weggestemd.

In aanloop naar en tijdens de stemming werd al snel duidelijk dat demissionair minister Jetten zijn wetsvoorstel om het salderen af te bouwen in de prullenbak kan gooien, omdat de 2 grootste fracties in de senaat – de BoerBurgerbeweging (BBB) met 16 zetels en GroenLinks-PvdA met 14 zetels – tegen de wet stemden.

Stemverklaring
In zijn stemverklaring gaf GroenLinks-PvdA-senator Ferd Crone nogmaals aan geen oude schoenen weg te willen gooien als er geen nieuwe zijn. ‘Net nu de lage inkomens en huurders toekomen aan zonnepanelen zouden we de salderingsregeling afschaffen. Daardoor zou de terugverdientijd oplopen en verliezen we de betrokkenheid van burgers en dat terwijl zon op dak cruciaal is voor de energietransitie.’

41 tegenstemmen
Daar al bekend was dat de PVV, de Partij voor de Dieren en de SP – goed voor respectievelijk 4, 3 en 3 zetels – tegen de afbouw van het salderen zouden zijn, was direct duidelijk dat een meerderheid voor Jetten er eigenlijk nooit in zat. De 5 partijen zijn samen immers al goed voor een ruime meerderheid, want ze hebben 41 van 75 zetels in handen.

Omdat OPNL en 50PLUS afwezig waren, bleek 56 procent van de aanwezige senatoren – goed voor 42 zetels – tegen de afbouw van de salderingsregeling te zijn. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie – goed voor 10, 6, 5 en 3 zetels – zagen nog wel altijd brood in de afbouw, maar de steun van de FvD, SGP en Volt – alle goed voor 2 zetels – mocht voor hen niet baten.

Gat in begroting
Demissionair minister Jetten liet afgelopen weekeinde in een extra Kamerbrief nog weten dat hij geen alternatief plan had voor het geval dat de Eerste Kamer de salderingsregeling zou wegstemmen.

Dit betekent dat het nieuwe kabinet op zoek zal moeten naar financiële dekking voor het gat in de begroting van 2,8 miljard euro die het behoud van de salderingsregeling de rijksoverheid kost in de periode tot en met 2031. Bovendien bedragen de structurele kosten vanaf dat kalenderjaar 717 miljoen euro.

Overgeleverd aan energiebedrijven
Voor zonnepaneelbezitters betekent het behoud van de salderingsregeling bovendien dat zij overgeleverd zijn aan de grillen van de energiebedrijven. Toezichthouder ACM liet eerder deze maand weten dat inmiddels 9 energiebedrijven extra kosten in rekening brengen aan consumenten met zonnepanelen.

Diverse energiebedrijven hadden eerder nog aan minister Jetten aangegeven de extra kosten af te bouwen zodra de afbouw van de salderingsregeling zou starten.

Branchevereniging teleurgesteld
Branchevereniging Holland Solar reageert zwaar teleurgesteld op het besluit van de Eerste Kamer. ‘Enerzijds is er nu duidelijkheid en dat is goed nieuws, maar we kunnen de gevolgen van dit besluit voor het elektriciteitsnet niet negeren, die zijn groot’, stelt Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar.

De gevolgen van het besluit zijn volgens de branchevereniging groot. De salderingsregeling zorgt er immers voor dat consumenten niet gestimuleerd worden om de energie die ze zelf opwekken te gebruiken. Van Hooff legt voor dat meer dan 2,6 miljoen zonnepaneelbezitters in Nederland op dit moment gemiddeld slechts 30 tot 40 procent van de opgewekte stroom zelf gebruiken. De rest wordt teruggeleverd via het elektriciteitsnet dat daardoor op piekmomenten overbelast raakt met uitvallende omvormers als gevolg. ‘We werken er samen met de netbeheerders en het ministerie hard aan om omvormers slimmer te laten afschakelen zodat deze problemen technisch beperkt kunnen worden. Echter, dat is niet voldoende en geen structurele oplossing voor de grote hoeveelheid zonnepanelen die er nu op woningen geïnstalleerd is en die in toenemende mate last krijgt van netcongestie. Als we willen dat elk huishouden in Nederland dus van zonnepanelen kan genieten, moeten we meer mensen stimuleren om hun eigen zonnestroom zoveel mogelijk te gebruiken. De salderingsregeling gaf geen enkele prikkel voor de zonnepaneelbezitter om eigen opwek zelf te gebruiken. We gaan graag met de overheid in gesprek om te zoeken naar oplossingen voor de netcongestie op het laagspanningsnet die veroorzaakt wordt door salderen.’

Vaker negatieve prijs
Van Hooff besluit: ‘Tijdens de stemming in de Eerste Kamer werd duidelijk de wens uitgesproken voor behoud van de salderingsregeling om hiermee de lage inkomens in Nederland te stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen. We zijn blij met de oproep om ook Nederlanders met financieel minder slagkracht te helpen met verduurzamen, maar we zien dat de salderingsregeling hier niet het goede instrument voor is. De voordelen van de salderingsregeling zijn er op dit moment enkel voor burgers die de initiële investering in zonnepanelen kunnen maken. Daarom roepen we de overheid op om te onderzoeken hoe iedereen in Nederland daadwerkelijk geholpen kan worden bij het investeren in zonnepanelen.’

Installateurskoepel: ‘Eindelijk duidelijkheid’
Ook installateurskoepel Techniek Nederland is teleurgesteld door het besluit van de Eerste Kamer, maar is tegelijkertijd blij dat er eindelijk duidelijkheid is. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling was wat ons betreft logischer geweest. Maar consumenten en installateurs zijn vooral gebaat bij duidelijkheid. Die is er nu.’

Terpstra stelt wel vast dat de voortzetting van de salderingsregeling de druk op het elektriciteitsnet kan vergroten: ‘De aanpak van de netcongestie is nu urgenter dan ooit. We moeten het net verzwaren en uitbreiden. Maar er zijn ook andere manieren om netcongestie tegen te gaan. We ontlasten het net ook door per gebouw het aantal zonnepanelen zo goed mogelijk af te stemmen op het eigen verbruik én door zonnestroom slimmer te gebruiken.’

Thuisbatterij stimuleren
Ook een thuisbatterij kan volgens Tersptra helpen om méér opgewekte stroom zelf te verbruiken. ‘De overheid moet nu zowel de ontwikkeling als het gebruik van thuisbatterijen gaan stimuleren. Ook een energiemanagementsysteem in de woning helpt om méér stroom zelf te verbruiken. Zo’n systeem zorgt ervoor dat apparatuur automatisch wordt ingeschakeld en de elektrische auto wordt opgeladen wanneer de zon schijnt.’

Bron: Solarmagazine

06 februari 2024

Eerste Kamer wil saldering zonnestroom in stand houden

 

Het voorstel van demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) om de zogeheten salderingsregeling voor zonnestroom af te schaffen, lijkt te sneuvelen in de Eerste Kamer. Dat betekent dat eigenaren van zonnepanelen ook in de toekomst waarschijnlijk subsidie krijgen voor de stroom die ze opwekken en niet zelf gebruiken.

Morgen debatteert de senaat over het voorstel om de gunstige regeling vanaf volgend jaar af te bouwen. Maar uit een rondgang blijkt dat er geen meerderheid is. De twee grootste fracties, BBB en GroenLinks-PvdA, willen de steunmaatregel behouden, net als PVV, SP en JA21.

Ferd Crone, senator voor GroenLinks-PvdA: “De regeling werkt heel goed. En nu zijn eindelijk de lagere inkomensgroepen en huurders toe aan zonnepanelen, omdat ze goedkoper zijn geworden en dan schaffen we de regeling af.”

Hij voelt wel voor een versobering, bijvoorbeeld door vanaf een bepaald aantal panelen geen steun meer te geven. Crone: “Maar zomaar afschaffen is oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.”

‘Pure belastingmaatregel’

Ook Tekke Panman van BBB vindt het geen goed idee om de saldering af te bouwen. “De minister kan beter eerst de netcongestie aanpakken en dan pas dit doen. Deze afbouw van de saldering is een pure belastingmaatregel om de komende jaren 2,8 miljard euro op te halen bij de burgers.”

De salderingsregeling is in 2004 ingevoerd. Mensen kunnen daardoor de stroom die ze in de zomer opwekken wegstrepen tegen de duurdere stroom die ze in de winter afnemen van het net. Dat levert een lagere energierekening op, waardoor de aanschaf van de panelen sneller terugverdiend kan worden.

Jetten wil van de regeling af, omdat zonnepanelen inmiddels zo goedkoop zijn geworden dat ze ook zonder saldering nog een goede investering zijn. Bovendien wordt een deel van het financiële voordeel nu betaald door mensen zonder panelen, zo redeneert hij.

Door de toename van het aantal zonnepanelen zijn er meer pieken en dalen in het aanbod van elektriciteit. Energiebedrijven moeten steeds meer geld uitgeven om het net in balans te houden en die kosten berekenen ze door aan al hun klanten.

De energiesector is dan ook een groot voorstander van het afschaffen van de regeling. De bedrijven denken dat consumenten dan geprikkeld zullen worden om andere manieren te zoeken om de door hen opgewekte stroom te gebruiken, en dus minder zullen terug leveren aan het toch al overbelaste net.

Tegelijkertijd riepen organisaties als de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond de Eerste Kamer vorige week op om juist niet in te stemmen met de afbouw. Zij vrezen dat veel mensen zullen afhaken als ze onzeker worden over het financiële voordeel. Dat gaat ten koste van de nodige verduurzaming, vooral van huurhuizen.

Kost tot 800 miljoen

Het in stand houden van de salderingsregeling kost de schatkist honderden miljoenen per jaar aan gemiste belastinginkomsten. Dat bedrag kan door de populariteit van de panelen oplopen tot 800 miljoen euro per jaar.

Van de partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet wil de VVD van de subsidieregeling af. De PVV wilde dat aanvankelijk ook, maar partijleider Wilders floot begin vorig jaar zijn Tweede Kamerlid Kops daarover terug.

De PVV stemde in de Tweede Kamer dus tegen, net als de BBB en NSC-oprichter Omtzigt. De stemming in de Eerste Kamer staat gepland voor volgende week dinsdag, 13 februari.

Bron: NOS.nl

30 januari 2024

Dynamische energietarieven

 
Steeds meer mensen stappen over naar dynamische energiecontracten. ⚡️
Wat zijn nou precies de voor- en de nadelen van zo’n dynamisch energiecontract?
We leggen het graag aan je uit….
 
𝐕𝐨𝐨𝐫𝐝𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐝𝐲𝐧𝐚𝐦𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞𝐯𝐞𝐧: 👍
1. Voordelige energietarieven
Je kan als consument profiteren van lage energietarieven op specifieke momenten. Vooral in de nacht, overdag en in het weekend zijn de prijzen relatief laag.
Je kan je verbruik aanpassen aan het moment dat er lage prijzen aangeboden worden. Denk aan het opladen van je auto, het drogen van je was of het verwarmen van je zwembad.
Dit kan leiden tot besparingen op de energierekening.
2. Geen extra kosten aan de energieleverancier
Bij dynamische energiecontracten betaal je alleen voor werkelijke uurprijs van elektriciteit.
Je betaalt naast de inkoopprijs ook maandelijkse abonnementskosten (tussen de 3 en 10 euro per maand), een kleine fee (ook wel opslag genoemd) voor koersschommelingen (tot 2 cent per kWh), energiebelasting en btw.
3. Inzicht en controle via slimme apps
Met dynamische energieprijzen krijg je meer controle over je energiegebruik. En daarmee heb je (in veel gevallen) de eerste besparing van 10% al verdiend.
Krijg inzicht in je gebruik en pas je gedrag aan waardoor je energie kan gebruiken op momenten dat je het voordeligste uit bent.
4. Bewust met energie omgaan
Dynamische energieprijzen stimuleren jou om je energieverbruik te verschuiven naar momenten waarop er meer duurzame energie beschikbaar is.
Bijvoorbeeld door energie-intensieve taken uit te voeren wanneer er veel zonne- of windenergie wordt geproduceerd (overdag, ’s nachts en in het weekend).
Dit kan bijdragen aan een efficiënter gebruik van duurzame energiebronnen.
5. Geld ontvangen voor gebruiken van energie: negatieve energieprijzen
Geld ontvangen om energie te gebruiken? Ja, je leest het goed. Wanneer er teveel energie op de markt is (veelal in het weekend) kan het voorkomen dat er negatieve energieprijzen zijn.
Je krijgt in dat geval geld voor het gebruiken van energie.
Goed opletten: voor het terugleveren van zonne-energie op momenten dat er negatieve energieprijzen zijn moet je betalen.
Zet je zonnepanelen in dat geval uit!
6. Geen boete bij opzeggen
In tegenstelling tot vaste en variabele energiecontracten is een dynamisch energiecontract altijd op te zeggen. Wanneer jij wilt. Ook ontvang je geen boete als je een andere energieleverancier verhuisd.
 
𝐍𝐚𝐝𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐝𝐲𝐧𝐚𝐦𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞𝐯𝐞𝐧: 👎
1. Grote verschillen in energieprijzen per uur en dag
Dynamische energieprijzen kunnen zeer variabel zijn. Je maandelijkse energierekening kan dus sterk wijzigen.
In tijden van prijsstijgingen op de spotmarkt of energiecrises kan je te maken krijgen met aanzienlijk hogere tarieven (of lagere natuurlijk).
Dit kan leiden tot onverwachte uitgaven.
2. Financiële risico’s: iedere maand een andere factuur
Aangezien dynamische energieprijzen geen maximumtarieven hebben (in 2023 geldt er in Nederland een energieplafond dat ook van toepassing is op dynamische energieprijzen), kan je als consument financiële risico’s lopen.
Als de prijzen op de energiemarkt snel stijgen, kan dit resulteren in hoge energierekeningen.
Het is belangrijk om een financiële buffer te hebben om eventuele tegenvallers op te vangen.
3. Betrokkenheid kost tijd: meer planning & controle
Het beheren van dynamische energieprijzen vereist een actieve betrokkenheid van jou.
Je moet de tarieven (het liefste dagelijks) nauwlettend in de gaten houden en je energieverbruik aanpassen op basis van de prijsschommelingen. Dit kan je veel tijd kosten en vereist een zekere mate van kennis, aandacht en planning.
4. Onzekerheid bij negatieve prijzen
Als je je zonnepanelen tijdens negatieve energieprijzen niet uitzet, dan loop je het risico dat je moet betalen voor het terugleveren. Dat is nou eenmaal hoe het werkt bij dynamische energieprijzen.
Wees slim en probeer je zonnepanelen geautomatiseerd uit te zetten als er negatieve prijzen zijn.
5. Slimme meter noodzakelijk
Als je een dynamisch energiecontract af wilt sluiten is het noodzakelijk om een slimme meter in de meterkast te hebben staan. Leveranciers willen jouw energiegebruik (logisch) uit kunnen lezen. Dat kan met een slimme meter. Heb je deze niet, dan is een dynamisch energiecontract voor jou niet mogelijk.
 
Meer informatie over dynamische energiecontracten?
Neem gerust contact met ons op!

BTW teruggave thuisbatterij

Indien een Nederlandse particulier met een thuisbatterij geregeld energie gunstig inkoopt en duurder verkoopt dient over de in- en verkoop btw berekend te worden. In dat geval kan in principe ook de btw over de aanschaf en installatie van de thuisbatterij teruggevraagd worden.

 Download hier de digitale folder of ga direct naar https://de-centrale.nl/installateur/samzon/